Carolina Gynning Glas

Carolinas Gynnings signum är färgstarka porträtt och personliga avtryck från livets skiftande skeenden. Gemensamt för konstverken är de starka känslor de förmedlar och ibland även gripande fragment av historier, öppna för betraktaren att dela med henne.